Dr. Özay Ercan

Dolgu Uygulamaları

AQUAFİLLİNG

Aquafilling  sentetik lineer poliamidten oluşan üç boyutlu moleküler yapıya sahip matriks içine yerleştirilmiş normal %0,9 fizyolojik sodyum klorid çözeltisinin deposu olarak hareket eden bir hidrolik jeldir. Yapısı karbonil ve amin grupları arasındaki çoklu hidrojen bağlarını temel alır. Birden çok aktif karboksilik grupların varlığı polimer molekülüne pozitif yükünü verir ve yüksek hidrolik yapı ve suda çözünürlük sağlar. Pozitif yükü sayesinde, jel hücre dışı matrisin – kollajen ve elastin- çözünebilir negatif yüklü moleküllerini çeker ve böylece yumuşak dokularda uzun süreli esneklik ve hacim artısı sağlar. Aquafilling  , daha önce kullanımda olan dolgu maddelerinden farklı olarak  ameliyatsız meme büyütme, popo büyütme,  bacak kalınlaştırma işleminin yüksek maliyet dezavantajını ortadan kaldırmıştır. Eskiden fiyatı silikon ameliyatından daha yüksek olan bu işlemi yapmak, kalıcılık 1 ila 2 yıl ile sınırlı olduğundan kullanışlı hale gelemiyordu. Daha önceleri kullanılan dolgu maddeleri 1-2 sene içinde eriyebildiği gibi, asimetrik olarak eriyebildiği için çok fazla önermiyorduk. Ama aquafilling’in 5-8 sene kalıcılığı olduğu için ameliyattan korkan kişiler için büyük avantajlar taşımaktadır. İşlem lokal anestezi altında, sadece göğüs, kalça veya bacak bölgesinin uyuşturulması ile yapılmaktadır. Genel olarak meme gelişmesi bozuklukları, asimetriler, küçüklük, popo bölgesinde küçüklük, çarpık bacak düzeltilmesinde ve ayrıca daha önce geçirilmiş ameliyattan kalan çöküntülerin düzeltilmesinde kullanılır. 2004 yılından bu yana kullanılan bu dolgu maddesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, güvenilir olduğunu kanıtlamıştır. Aquafilling’in herhangi bir karsinojenik, teratojenik etki veya vücuda uyumsuzluk özelliği saptanmamıştır.

Cerrahi ve Girişimsel Olmayan Yöntem

Aquafilling kesinlikle minimal invazif işlemdir. Nedbe dokusu oluşmaz ve tedavi sırasında en az travmaya neden olur. İz kalmaz. Aquafilling ile kalça şekillendirme, meme şekillendirme, bacak kalınlaştırma, çarpık bacak düzeltilmesi için yapılan işlemler lokal anestezi altında yapılır.

Doğallık

Aquafilling temelde sudan oluşan bir jeldir ve yumuşak dokulara yumuşaklık ve esneklik vererek bu koşulların uzun süre kalmasını sağlar. Palpasyon ile fark edilebilen bir kontur bulunmaz. İşlemin temel özelliği ameliyat sonrası iyileşme döneminin kısa olmasıdır.

Uzun Süreli Etki

Yıkım süreci yeterince yavaş ilerlediğinden, uzun süreli klinik etki 5 ila 8 yıla kadar sürdürülmektedir. Hasta için minimal travmaya yol açan cerrahi olmayan işlemdir. Nihai estetik sonuç işlemden sonraki 7.günde görülür (tüm postoperatif reaksiyonlar kaybolduğunda).

Aquafilling’in Avantajları:

  • Enjeksiyon bölgelerinde infiltrasyonların bulunmayışı.
  • Enjeksiyon alanında herhangi bir enflamasyon veya alerjik reaksiyon belirtisinin bulunmaması.
  • Enjeksiyon bölgesinden jel göçünün gerçekleşmemesi.
  • İmplantın parçalara ayrılmaması.
  • Yumuşak dokularla doğal kıvamda olması.
  • Etkilenen yumuşak dokulara doğal görüntü sağlanması.
  • Beş ila sekiz yıla uzayan uzun süreli etki.
  • Yeniden enjeksiyon yapabilme olasılığı.
  • Mersin göğüs dolgu uygulamaları

Göğüs Dolgu

Popo Dolgu

Bacak Şekillendirme

Dudak Dolgusu